Pam mae hyn yn bwysig? Mae'r wybodaeth yr ydym yn ei darparu yn amrywio o wlad i wlad. I gael gwybodaeth ar gyfer eich gwlad chi, dewiswch o'r ddewislen.

Citizens Advice consumer service feedback form

Dim ond i roi adborth ar safon y gwasanaeth yr ydych wedi ei dderbyn gan wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth y dylid defnyddio’r ffurflen hon.

Os yw eich cwyn am fasnachwr neu gwmni, rhowch glic ar ein tudalen Os oes angen help pellach arnoch a dewiswch un o’r ffurflenni ymholi ar-lein.

Am ymholiadau ynglyn ag adrannau eraill o Wasanaeth Cyngor ar Bopeth neu Adviceguide, defnyddiwch ein tudalen cysylltu â ni.

Adran 1: Eich adborth
Adran 2: Eich manylion
Adran 3