Pam mae hyn yn bwysig? Mae'r wybodaeth yr ydym yn ei darparu yn amrywio o wlad i wlad. I gael gwybodaeth ar gyfer eich gwlad chi, dewiswch o'r ddewislen.

Defnyddio'r gyfraith i warchod eich gwybodaeth (Taflen)

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i Loegr, Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sy’n gyfrifol am reoleiddio a gorfodi mynediad at wybodaeth bersonol ynghyd â’i defnydd.

Gall y Swyddfa ICO eich helpu gyda’r canlynol:

  • darganfod pa wybodaeth bersonol sydd ganddynt amdanoch chi
  • cael gwybodaeth am gorff cyhoeddus
  • atal gwerthiannau digroeso ac e-byst sbam
  • cael gwybodaeth am yr amgylchedd.

Cewch fwy o wybodaeth o’r adran Cwestiynau a ofynnir yn aml ar y wefan neu linell gymorth ICO.

Cysylltwch â’r brif swyddfa yn:

Information Commissioner's office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Llinell gymorth: 0303 123 1113 (dydd Llun-Gwener 9.00am-5.00pm)
Gwefan: www.ico.gov.uk

Ebost: casework@ico.org.uk
Gwefan: www.ico.org.uk

Citizens Advice

Barnu'r dudalen hon Rhoi adborth