Pam mae hyn yn bwysig? Mae'r wybodaeth yr ydym yn ei darparu yn amrywio o wlad i wlad. I gael gwybodaeth ar gyfer eich gwlad chi, dewiswch o'r ddewislen.

Health fact sheets

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Gymru

Mae'r taflenni ffeithiau hyn ar ffurf PDF ac fe fyddant yn agor mewn ffenest newydd.

Mae angen Darllenydd Adobe Acrobat arnoch i ddarllen ffeiliau PDF. Fe allwch lwytho Acrobat Reader oddi ar y we yn rhad ac am ddim.

Download Acrobat Reader from here

Fe fydd rhai cyfrifiaduron yn cael trafferth argraffu'r ffeiliau'n syth oddi ar y safle. Os ydych yn cael trafferth, arbedwch y ffeil ar eich cyfrifiadur yn gyntaf. I wneud hyn; cliciwch fotwm dde'r llygoden dros y ddolen gyswllt neu pwyswch botwm tab at y ddolen gyswllt a phwyswch y botwm return, a dewiswch "Save Target As...". Yna dewiswch rywle i arbed y ffeil ar eich cyfrifiadur. Yna defnyddiwch Acrobat Reader i'w agor o'r lleoliad yr ydych wedi'i arbed a'i argraffu.

Citizens Advice

Barnu'r dudalen hon Rhoi adborth