Dolen i wybodaeth am iechyd sydd wedi'i hysgrifennu ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Mae'n sôn am ymweld â'r meddyg neu'r deintydd neu fynd i'r ysbyty, cyflyrau meddygol, byw'n iach a ffynonellau cymorth pellach.