Gofal iechyd

Problems about health care range from knowing what you are entitled to from the NHS to how to complain if the service is poor.

On these pages we provide basic information about your rights to health care, the NHS complaints procedure, how much health care costs and we direct you to other specialist agencies who can provide you with help and more detailed information.

Mae'r cynnwys hwn yn berthnasol i Gymru

Dolen i wybodaeth am iechyd sydd wedi'i hysgrifennu ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Mae'n sôn am ymweld â'r meddyg neu'r deintydd neu fynd i'r ysbyty, cyflyrau meddygol, byw'n iach a ffynonellau cymorth pellach.