Problems with a phone, TV and internet bill

There is information on how to dispute a bill, what to do if you are threatened with disconnection or struggling to pay, as well as advice for vulnerable people.

Mae'r cynnwys hwn yn berthnasol i Gymru

Sut i wirio bod eich bil ffôn, ffôn symudol, rhyngrwyd neu deledu’n gywir a sut i gwestiynu’r bil gyda’ch darparwr gwasanaeth os ydych chi’n credu ei fod yn rhy uchel.

Beth ddylech chi ei wneud os ydych yn cael trafferth talu'ch biliau teledu, ffôn neu ryngrwyd neu os oes arnoch arian i ddarparwr eich gwasanaeth.

Pwy sy'n gyfrifol am y bil os ydych chi'n rhannu tŷ a nifer o bobl yn defnyddio'r un gwasanaethau teledu, rhyngrwyd a ffôn, a beth fyddwch chi'n medru ei wneud os oes rhywun yn gwrthod talu eu rhan nhw.

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud os ydych yn berson bregus a dan fygythiad cael eich datgysylltu am eich bod yn ei chael hi’n anodd talu biliau ffôn, ffôn symudol rhyngrwyd neu deledu.

Beth ddylech chi ei wneud os yw darparwr eich gwasanaeth yn bygwth eich datgysylltu oherwydd biliau teledu, ffôn neu rhyngrwyd nad ydych wedi eu talu.

Beth ddylech chi ei wneud os yw darparwr eich gwasanaeth wedi datgysylltu'ch gwasanaeth.

Beth i’w wneud os ydych chi wedi newid darparwr gwasanaeth teledu, rhyngrwyd, llinell tir neu ffôn symudol yn ddiweddar ond mae eich darparwr blaenorol yn parhau i anfon biliau atoch.

Beth ddylech chi ei wneud os ydych yn cael trafferth gyda rhifau ffôn cyfradd premiwm, sut i osgoi eu defnyddio, sut i ddelio gyda negeseuon testun diwahoddiad, a sut i gwyno am rifau cyfradd premiwm.

Letter to complain about a mobile phone, TV or internet bill.