Protection for the consumer

When you buy goods and services you are protected by the law. These pages explain the different ways in which consumers are protected and what you can do if things go wrong.

Mae'r cynnwys hwn yn berthnasol i Gymru

Beth fedrwch chi ei wneud os ydych yn anhapus â'r ffordd y mae gwefan cymharu prisiau wedi defnyddio'ch data personol neu gyda'r wybodaeth a roddwyd i chi.