Problems with Business to Business services

If you are a trader, this section explains your rights when you buy services from other traders.

Mae'r cynnwys hwn yn berthnasol i Gymru

Os ydych chi'n fasnachwr, mae'r adran hon yn esbonio'ch hawliau pan fyddwch chi'n prynu gwasanaethau gan fasnachwyr eraill.