Sending mail

This section includes top tips for sending mail successfully, as well as guidelines on how to send mail abroad.

Mae'r cynnwys hwn yn berthnasol i Gymru

Gair o gyngor i sicrhau bod popeth yr ydych yn ei bostio yn cyrraedd y lle iawn ar yr adeg iawn.

Danfon arian neu eitemau gwerthfawr yn ddiogel yn y post yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Eich opsiynau i sicrhau bod post yr ydych yn ei anfon yn cyrraedd mewn pryd.

Sut i anfon eitem bwysig gan ddefnyddio'r gwasanaeth cofnodedig â llofnod sy'n tracio'ch post fel eich bod yn medru gweld os oes rhywun wedi llofnodi amdani ar ddiwedd ei thaith. Mae'r gwasanaeth cofnodedig â llofnod yn rhoi prawf i chi eich bod wedi postio'r eitem a chopi electronig o'r llofnod ar-lein.

Sut i anfon eitemau gan ddefnyddio cynllun Articles for the Blind y Post Brenhinol, sef gwasanaeth dosbarth cyntaf neu Bost Awyr rhad ac am ddim i bobl sy'n anfon eitemau a gynlluniwyd yn arbennig i bobl sy'n ddall neu â nam ar eu golwg.

Anfon post dramor a phryd mae angen i chi lenwi datganiad tollau ar gyfer y post yr ydych yn ei anfon.

Sut i anfon post at rywun sydd dramor gyda Lluoedd EM neu'r gwasanaeth diplomyddol gan ddefnyddio eu cyfeiriad BFPO (British Forces Post Office).