Different ways of buying

Your rights differ depending upon how you buy something.  

You may buy something on credit, online, by mail order, by phone. You may also buy on your doorstep, at a boot sale or from a private or overseas seller.

Find out more about these ways of buying in this section.

Mae'r cynnwys hwn yn berthnasol i Gymru

Private sales and car boot sales

Eich hawliau os ydych wedi prynu nwyddau am bris gostyngol mewn sêl, gan gynnwys yr hyn sy'n digwydd os ydych yn newid eich meddwl a namau y mae'r gwerthwr wedi tynnu eich sylw atynt.