Defnyddwyr

Pan fyddwch chi’n prynu nwyddau neu wasanaethau, mae’r gyfraith yn rhoi hawliau i chi fel defnyddiwr. Mae’r rhain yn eich amddiffyn chi rhag cael eich trin yn annheg gan fasnachwr. Efallai y byddwch chi wedi cael gwasanaeth gwael neu efallai y byddwch chi eisiau newid at gwmni cyflenwi ynni arall neu ganslo contract. Defnyddiwch y tudalennau hyn i ddarganfod beth yw eich hawliau a sut i weithredu.

Mae'r cynnwys hwn yn berthnasol i Gymru

Problems with Business to Business services